VOLS REBRE UNA MOSTRA?

  El nostre equip us farà arribar el producte de primera mà.


  < PRODUCTES

  Llengua. 1r ESO. Comunitat Valenciana.

  ISBN 978-84-8348-611-5
  Els llibres de Llengua Valenciana i Literatura del projecte #DunaAltraManera inclouen tots els continguts curriculars de l’àrea en el bloc de Sabers i Destreses, que es complementa amb les Situacions d’Aprenentatge de caràcter competencial desenvolupades en contextos propers a l’alumnat.
  Model de Programació de les Situacions d'Aprenentatge
  De Otra Manera Claves ESO val